پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

پرسشنامه-ارزیابی-رضایت-مشتریپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه حاوی ۳۰ سوال جهت ارزیابی رضایت مشتری می باشد که در آن از طیف ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده است و برای یک پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است. منبع اصلی پرسشنامه و شیوه نمره گذاری طیف در درون متن ذکر شده است.دانلود فایل

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه-هوش-فرهنگیپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط ارلی و انگ طراحی و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد سوالات ۲۰ سوال با طیف ۷ درجه ای می باشد.دانلود فایل

پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه-فرسودگی-شغلیاین پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که برای سنجش فرسودگی شغلی در بین کارکنان به کار می رود. پرسشنامه پیش رو ۲۲ سوال دارد. طیف مورد استفاده دز این پرسنامه ۷ درجه ای می باشددانلود فایل

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

پرسشنامه-گرایش-به-بوروکراسیپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه میزان تمایل شما به ساختار بوروکراسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. لطفا پس از خواندن دقیق هر یک از گویه ها پاسخی را که به نظر شما به واقعیت نزدیکتر است، انتخاب و در ستون مقابل علامت بزنیددانلود فایل

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه-ارزیابی-عملکرد-با-استفاده-از-رویکرد-کارت-امتیازی-متوازنپرسشنامه آماده مدیریت، این فایل در تحقیقاتی که به ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC می پردازند مورد استفاده قرار می گیرد. در رویکرد کارت امتیازی ۴ منظر مالی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری و مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرنددانلود فایل

پرسشنامه بیگانگی سازمانی

پرسشنامه بیگانگی سازمانی

پرسشنامه-بیگانگی-سازمانیپرسشنامه آماده رشته مدیریت: پرسشنامه بیگانگی سازمانی، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای ۴ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است. در ایران این پرسشنامه برای اولین بار بر مبنای مبانی نظری بیگانگی سازمانی طراحی و اعتباریابی شده استدانلود فایل

پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای

پرسشنامه عملکرد شرکتهای بیمه ای

پرسشنامه-عملکرد-شرکتهای-بیمه-ایپرسشنامه آمادپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که آلفای کرونباخ ان برابر با ۸۶/ بدست آمده و حاوی ۲۹ سوال برای سنجش عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه ای است. ابعاد مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتند از: رضایت مندی کارکنان، رضایت مندی مشتریان از دیدگاه کارکنان، عملکرد مادانلود فایل

پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه-عملکرد-شغلی-هرسی-و-گلداسمیتپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده است. پرسشنامه پیش رو در سال ۱۹۸۱ توسط هرسی و گلداسمیت طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه ۱۶ سوال می باشنددانلود فایل

آموزش طراحی و ساخت روبات

آموزش طراحی و ساخت روبات

آموزش-طراحی-و-ساخت-روباتپاورپوینت آموزش طراحی و ساخت روبات، مقدمه: همزمان با پیشرفت سریع علوم مختلف لزوم بهره گیری از اندیشه ها وتجربه های نو در صنایع گوناگون احساس میشود. یکی از شاخه های نو در این زمینه مهندسی مکاترونیک می باشد که با بهره گیری از تلفیق مهندسی الکترونیک٬ مکانیک٬ علوم کامپیوتر (نرم افزار٬ سخت افزار) و …دانلود فایل

پاورپوینت رباتیک

پاورپوینت رباتیک

پاورپوینت-رباتیکپاورپوینت رباتیک، مقدمه: واژه روبات برگرفته از کلمه چکی Robota به معنای کارگر است این واژه اولین بار توسط نمایشنامه نویس چکسلواکی درنمایشی در سال استفاده شد بعدها آیزاک آسیموف واژه روباتیک را برای توصیف تکنولوژی روبات ها به کار برد او طلوع صنعت روباتیک را پیش بینی کرده بود. آغاز اتوماسیون و …دانلود فایل

bigtheme