خانه / فنی و مهندسی (برگه 3)

فنی و مهندسی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-نیرنقشه محدوده سیاسی شهرستان نیر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نمین

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نمین

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-نمیننقشه محدوده سیاسی شهرستان نمین. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوثر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوثر

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-کوثرنقشه محدوده سیاسی شهرستان کوثر. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلخال

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلخال

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-خلخالنقشه محدوده سیاسی شهرستان خلخال. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمی

شیپ-فایل-محدوده-سیاسی-شهرستان-گرمینقشه محدوده سیاسی شهرستان گرمی. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام شهرستان – مرکز شهرستان – مساحت شهرستان به کیلومتر – محیط شهرستان به کیلومتر – مساحت شهرستان به هکتاردانلود فایل

bigtheme